Ir-Reazzjoni tal-Malta Catholic Youth Network fuq il-White Paper ‘Lejn it-Tisħiħ tal-Qafas Legali għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis’

Fid-dawl tal-White Paper ippubblikata reċentement dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, il-Malta Catholic Youth Network (MCYN), entità tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, qed tippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għal aktar konsiderazzjoni.

Matul is-snin, l-MCYN appoġġjat bis-sħiħ attivitajiet rikreattivi li jgħinu l-iżvilupp taż-żgħażagħ u l-bini tal-komunità, speċjalment fix-xogħol li jagħmlu diversi gruppi taż-żgħażagħ, ċentri, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet volontarji. Madankollu, l-MCYN hi kontra l-użu ta’ kwalunkwe sustanza psikoattiva u/jew ta’ ħsara, legali jew illegali.

Il-preokkupazzjoni primarja hi li din il-White Paper tista’ twassal għan-normalizzazzjoni u l-popolarizzazzjoni tal-użu tal-kannabis fost l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, li jistgħu jiġu mqarrqa biex jemmnu li l-użu tal-kannabis m’għandux effetti ħżiena.

1. Id-differenza bejn il-kannabis rikreattiva u dik mediċinali

a. Għalkemm inizjalment issir distinzjoni bejn it-Tetrahydrocannabinol (THC) u l-Cannabidiol (CBD), il-White Paper ma tagħmilx distinzjoni ċara bejn il-benefiċċji u l-perikli taż-żewġ sustanzi, billi titkellem dwarhom bħallikieku l-effetti benefiċjali u perikolużi tagħhom huma ugwali.

b. Sabiex dan id-dibattitu nazzjonali dwar l-użu responsabbli tal-kannabis ikun wieħed li jħalli frott, iż-żewġ modi differenti ta’ użu tal-kannabis – l-użu responsabbli u l-użu mediċinali – għandhom jitħallew kompletament separati, u b’hekk jiġu diskussi f’żewġ White Papers differenti.

c. Għaldaqstant, din il-White Paper għandha tiddiskuti biss l-użu responsabbli tal-kannabis, u għandha tinkludi referenzi xjentifiċi għal-livelli ta’ THC u CBD.

F’każi ta’ użu responsabbli tal-kannabis:

2. Id-dekriminalizzazzjoni

a. Naqblu mad‑dekriminalizzazzjoni tal-kannabis fejn jidħol użu personali minn adulti b’tali mod li dawk dipendenti mis-sustanza ma jingħatawx sentenza ta’ ħabs iżda l-opportunità li jfittxu l-għajnuna minn possibilità ta’ vizzju.

b. Naqblu mal-proposta li minuri fil-pussess tal-kannabis għall-użu personali m’għandhomx ikunu soġġetti għal proċeduri quddiem il-Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali iżda għal proċeduri amministrattivi quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja u l-Bord ta’ Rijabilitazzjoni ta’ Persuni li Nqabdu bid-Droga.

3. L-edukazzjoni

a. Kampanja edukattiva bħal din għandha tibda billi tgħallem il-miżuri preventivi li wieħed għandu jieħu biex jibqa’ ’l bogħod minn sustanzi bħall-kannabis.

b. Ir-riskji u l-benefiċċji ta’ din is-sustanza psikoattiva m’għandhomx jiġu ppreżentati fuq bażi ugwali, għaliex ir-riskji huma akbar mill-benefiċċji. Għandha ssir distinzjoni ċara bejn kannabis rikreattiva u mediċinali meta jiġu diskussi l-użi u l-effetti tagħha.

c. Il-kampanja edukattiva għandha l-ewwel timmira li tippromwovi forom oħra ta’ rikreazzjoni (bħall-isport u l-arti) sabiex tnaqqas l-użu ta’ sustanzi psikoattiva u/jew ta’ ħsara.

d. Fondi għall-faċilitajiet u policies għall-promozzjoni ta’ forom alternattivi ta’ rikreazzjoni (bħall-isport u l-arti) għandhom jingħataw prijorità.

4. Is-safeguarding tal-minuri u tal-vulnerabbli

Kif urew l-istudji xjentifiċi, l-użu tal-kannabis minn żgħażagħ taħt l-età ta’ 21 sa 25 iżid ir-riskji tal-effetti ta’ ħsara tal-kannabis. Nipproponu li l-leġiżlazzjoni tagħmel dispożizzjonijiet li mhux biss jissalvagwardjaw il-minuri u jnaqqsu l-użu tal-kannabis fost il-minuri, iżda wkoll jipproteġu u jappoġġjaw adulti li għandhom riskju ogħla li ssirilhom il-ħsara (bħal dawk bejn l-etajiet ta’ 18 u 25 u persuni vulnerabbli oħra).

Konklużjoni

L-MCYN, konxja mill-gruppi ta’ lobbying li jippruvaw jillegalizzaw l-użu tal-kannabis, temmen li r-riżultat ta’ dan il-lobbying se jsofruh dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u dawk inqas infurmati.


Instagram
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 has always sought to bring in people from different sectors of the church together to share their insights - this year we'll have no less than 6 people speaking.

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 has always sought to bring in people from different sectors of the church together to share their insights - this year we'll have no less than 6 people speaking. #throwbackplexus19 ✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 🌊 www.mcyn.org/plexus21
3 days ago
View on Instagram |
1/9
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is an opportunity to experience the Church in Malta as 'one'. The entire conference pivots around moments of prayer, often led by different youth groups from around Malta. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is an opportunity to experience the Church in Malta as 'one'. The entire conference pivots around moments of prayer, often led by different youth groups from around Malta. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is an opportunity to experience the Church in Malta as 'one'. The entire conference pivots around moments of prayer, often led by different youth groups from around Malta. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is an opportunity to experience the Church in Malta as 'one'. The entire conference pivots around moments of prayer, often led by different youth groups from around Malta. #throwbackplexus19 ✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 🌊 www.mcyn.org/plexus21
4 days ago
View on Instagram |
2/9
UPDATED
Applications are coming in fast!

➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21
And once again THANK YOU! 👏
UPDATED Applications are coming in fast! ➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄 ✍️ www.mcyn.org/plexus21 And once again THANK YOU! 👏
4 days ago
View on Instagram |
3/9
Ripple - Questioning Suffering 🥺

Ripple – Questioning Suffering is the fourth series of Ripple webinars. This series is a two-part web course that will be looking at suffering and the human person, from the perspective of our Catholic faith. These webinars have been designed to further equip youth leaders and animators for their ministry with young people.

📅 Session 1- Man & Suffering in Scripture
Monday 18th October

📅 Session 2 - Present day Suffering
Monday 25th October

👉 Registration Opens Next Week!

MCYN x KDŻG
Ripple - Questioning Suffering 🥺 Ripple – Questioning Suffering is the fourth series of Ripple webinars. This series is a two-part web course that will be looking at suffering and the human person, from the perspective of our Catholic faith. These webinars have been designed to further equip youth leaders and animators for their ministry with young people. 📅 Session 1- Man & Suffering in Scripture Monday 18th October 📅 Session 2 - Present day Suffering Monday 25th October 👉 Registration Opens Next Week! MCYN x KDŻG
4 days ago
View on Instagram |
4/9
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is a time to meet people, both young and young-at-heart, who dedicate their time and energy to youth ministry. Needless to say, there are smiles and laughs all around. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is a time to meet people, both young and young-at-heart, who dedicate their time and energy to youth ministry. Needless to say, there are smiles and laughs all around. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is a time to meet people, both young and young-at-heart, who dedicate their time and energy to youth ministry. Needless to say, there are smiles and laughs all around. 

#throwbackplexus19
✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 
🌊 www.mcyn.org/plexus21
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 is a time to meet people, both young and young-at-heart, who dedicate their time and energy to youth ministry. Needless to say, there are smiles and laughs all around. #throwbackplexus19 ✍️ Register your place for Plexus21 - Waves 🌊 www.mcyn.org/plexus21
1 week ago
View on Instagram |
5/9
️🎉 𝐈𝐧 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡a𝐧 𝟓 𝐝𝐚𝐲𝐬 since we started accepting registrations, we're 𝐚𝐥𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐚𝐭 𝟓𝟎% of the available capacity! ️🎉

We are overwhelmed by your support and response for Plexus21.
➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21

And once again THANK YOU! 👏
️🎉 𝐈𝐧 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡a𝐧 𝟓 𝐝𝐚𝐲𝐬 since we started accepting registrations, we're 𝐚𝐥𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐚𝐭 𝟓𝟎% of the available capacity! ️🎉

We are overwhelmed by your support and response for Plexus21.
➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21

And once again THANK YOU! 👏
️🎉 𝐈𝐧 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡a𝐧 𝟓 𝐝𝐚𝐲𝐬 since we started accepting registrations, we're 𝐚𝐥𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐚𝐭 𝟓𝟎% of the available capacity! ️🎉 We are overwhelmed by your support and response for Plexus21. ➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄 ✍️ www.mcyn.org/plexus21 And once again THANK YOU! 👏
1 week ago
View on Instagram |
6/9
📢 We are extremely excited to announce our keynote speakers for  𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬𝟐𝟏 - 𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬.

Register now on ➡️ https://mcyn.org/plexus21/
📢 We are extremely excited to announce our keynote speakers for  𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬𝟐𝟏 - 𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬.

Register now on ➡️ https://mcyn.org/plexus21/
📢 We are extremely excited to announce our keynote speakers for  𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬𝟐𝟏 - 𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬.

Register now on ➡️ https://mcyn.org/plexus21/
📢 We are extremely excited to announce our keynote speakers for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬𝟐𝟏 - 𝐖𝐚𝐯𝐞𝐬. Register now on ➡️ https://mcyn.org/plexus21/
1 week ago
View on Instagram |
7/9
𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗽𝗼𝘁 𝗻𝗼𝘄 — 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱!

➡️ https://mcyn.org/plexus21/
𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗽𝗼𝘁 𝗻𝗼𝘄 — 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱! ➡️ https://mcyn.org/plexus21/
2 weeks ago
View on Instagram |
8/9
🏄🌊

🌐 www.mcyn.org/plexus21
🏄🌊 🌐 www.mcyn.org/plexus21
2 weeks ago
View on Instagram |
9/9