Ir-Reazzjoni tal-Malta Catholic Youth Network fuq il-White Paper ‘Lejn it-Tisħiħ tal-Qafas Legali għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis’

Fid-dawl tal-White Paper ippubblikata reċentement dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, il-Malta Catholic Youth Network (MCYN), entità tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, qed tippreżenta l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin għal aktar konsiderazzjoni.

Matul is-snin, l-MCYN appoġġjat bis-sħiħ attivitajiet rikreattivi li jgħinu l-iżvilupp taż-żgħażagħ u l-bini tal-komunità, speċjalment fix-xogħol li jagħmlu diversi gruppi taż-żgħażagħ, ċentri, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet volontarji. Madankollu, l-MCYN hi kontra l-użu ta’ kwalunkwe sustanza psikoattiva u/jew ta’ ħsara, legali jew illegali.

Il-preokkupazzjoni primarja hi li din il-White Paper tista’ twassal għan-normalizzazzjoni u l-popolarizzazzjoni tal-użu tal-kannabis fost l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, li jistgħu jiġu mqarrqa biex jemmnu li l-użu tal-kannabis m’għandux effetti ħżiena.

1. Id-differenza bejn il-kannabis rikreattiva u dik mediċinali

a. Għalkemm inizjalment issir distinzjoni bejn it-Tetrahydrocannabinol (THC) u l-Cannabidiol (CBD), il-White Paper ma tagħmilx distinzjoni ċara bejn il-benefiċċji u l-perikli taż-żewġ sustanzi, billi titkellem dwarhom bħallikieku l-effetti benefiċjali u perikolużi tagħhom huma ugwali.

b. Sabiex dan id-dibattitu nazzjonali dwar l-użu responsabbli tal-kannabis ikun wieħed li jħalli frott, iż-żewġ modi differenti ta’ użu tal-kannabis – l-użu responsabbli u l-użu mediċinali – għandhom jitħallew kompletament separati, u b’hekk jiġu diskussi f’żewġ White Papers differenti.

c. Għaldaqstant, din il-White Paper għandha tiddiskuti biss l-użu responsabbli tal-kannabis, u għandha tinkludi referenzi xjentifiċi għal-livelli ta’ THC u CBD.

F’każi ta’ użu responsabbli tal-kannabis:

2. Id-dekriminalizzazzjoni

a. Naqblu mad‑dekriminalizzazzjoni tal-kannabis fejn jidħol użu personali minn adulti b’tali mod li dawk dipendenti mis-sustanza ma jingħatawx sentenza ta’ ħabs iżda l-opportunità li jfittxu l-għajnuna minn possibilità ta’ vizzju.

b. Naqblu mal-proposta li minuri fil-pussess tal-kannabis għall-użu personali m’għandhomx ikunu soġġetti għal proċeduri quddiem il-Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali iżda għal proċeduri amministrattivi quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja u l-Bord ta’ Rijabilitazzjoni ta’ Persuni li Nqabdu bid-Droga.

3. L-edukazzjoni

a. Kampanja edukattiva bħal din għandha tibda billi tgħallem il-miżuri preventivi li wieħed għandu jieħu biex jibqa’ ’l bogħod minn sustanzi bħall-kannabis.

b. Ir-riskji u l-benefiċċji ta’ din is-sustanza psikoattiva m’għandhomx jiġu ppreżentati fuq bażi ugwali, għaliex ir-riskji huma akbar mill-benefiċċji. Għandha ssir distinzjoni ċara bejn kannabis rikreattiva u mediċinali meta jiġu diskussi l-użi u l-effetti tagħha.

c. Il-kampanja edukattiva għandha l-ewwel timmira li tippromwovi forom oħra ta’ rikreazzjoni (bħall-isport u l-arti) sabiex tnaqqas l-użu ta’ sustanzi psikoattiva u/jew ta’ ħsara.

d. Fondi għall-faċilitajiet u policies għall-promozzjoni ta’ forom alternattivi ta’ rikreazzjoni (bħall-isport u l-arti) għandhom jingħataw prijorità.

4. Is-safeguarding tal-minuri u tal-vulnerabbli

Kif urew l-istudji xjentifiċi, l-użu tal-kannabis minn żgħażagħ taħt l-età ta’ 21 sa 25 iżid ir-riskji tal-effetti ta’ ħsara tal-kannabis. Nipproponu li l-leġiżlazzjoni tagħmel dispożizzjonijiet li mhux biss jissalvagwardjaw il-minuri u jnaqqsu l-użu tal-kannabis fost il-minuri, iżda wkoll jipproteġu u jappoġġjaw adulti li għandhom riskju ogħla li ssirilhom il-ħsara (bħal dawk bejn l-etajiet ta’ 18 u 25 u persuni vulnerabbli oħra).

Konklużjoni

L-MCYN, konxja mill-gruppi ta’ lobbying li jippruvaw jillegalizzaw l-użu tal-kannabis, temmen li r-riżultat ta’ dan il-lobbying se jsofruh dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u dawk inqas infurmati.


Instagram
Christ is truly our king! 
Happy World Youth Day 2021🎉

Christ is truly our king!
Happy World Youth Day 2021🎉

7 days ago
View on Instagram |
1/9
The second session of Ripple - Questioning Suffering 🥺 will be happening tonight at 7:30pm!

Session 2: 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭-𝐝𝐚𝐲 𝐒𝐮𝐟𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
The second webinar will be taking a particular look at present-day suffering, especially the challenges young people meet today. Apart from looking at the causes and effects of such suffering, we will also be questioning where God is in these trials, and how youth leaders can respond to the suffering of those they accompany. 
Speaker: 𝐅𝐫 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐃𝐁

❗You are still in time to register for tonight!
🖱️ Register Now For Free! - https://mcyn.org/ripple-questioning-suffering/

mcyn x KDŻG

The second session of Ripple – Questioning Suffering 🥺 will be happening tonight at 7:30pm!

Session 2: 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭-𝐝𝐚𝐲 𝐒𝐮𝐟𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
The second webinar will be taking a particular look at present-day suffering, especially the challenges young people meet today. Apart from looking at the causes and effects of such suffering, we will also be questioning where God is in these trials, and how youth leaders can respond to the suffering of those they accompany.
Speaker: 𝐅𝐫 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐃𝐁

❗You are still in time to register for tonight!
🖱️ Register Now For Free! – https://mcyn.org/ripple-questioning-suffering/

mcyn x KDŻG

1 month ago
View on Instagram |
2/9
❓ Meet the speaker for the second session of 'Ripple - Questioning Suffering'.

Fr @Fabio Attard Salesian will be focusing on the practical questions about suffering: What kind of suffering do young people experience? How should youth leaders deal with this suffering?🩹

👨🏽‍💻👩🏽‍💻 Applications are open! - https://mcyn.org/ripple-Questioning-Suffering/

❓ Meet the speaker for the second session of 'Ripple – Questioning Suffering'.

Fr @Fabio Attard Salesian will be focusing on the practical questions about suffering: What kind of suffering do young people experience? How should youth leaders deal with this suffering?🩹

👨🏽‍💻👩🏽‍💻 Applications are open! – https://mcyn.org/ripple-Questioning-Suffering/

2 months ago
View on Instagram |
3/9
️🎉 90%+ of the maximum capacity is booked 🎉
Last few spaces left! 

➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21

And once again THANK YOU! 👏
Archdiocese of Malta
️🎉 90%+ of the maximum capacity is booked 🎉
Last few spaces left! 

➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21

And once again THANK YOU! 👏
Archdiocese of Malta

️🎉 90%+ of the maximum capacity is booked 🎉
Last few spaces left!

➡️ Don't miss out, catch the wave! 🏄
✍️ www.mcyn.org/plexus21

And once again THANK YOU! 👏
Archdiocese of Malta

2 months ago
View on Instagram |
4/9
❓Meet the speaker for the first session of 'Ripple - Questioning Suffering'.

Dr Joseph Ciappara will be starting off our discussion on suffering by looking at what the Bible has to say. 📖 

👩🏽‍💻 👨‍💻 Applications are open! - mcyn.org

❓Meet the speaker for the first session of 'Ripple – Questioning Suffering'.

Dr Joseph Ciappara will be starting off our discussion on suffering by looking at what the Bible has to say. 📖

👩🏽‍💻 👨‍💻 Applications are open! – mcyn.org

2 months ago
View on Instagram |
5/9
Session 3: The 4 Pastoral Attitudes - A Church that Goes Out
📣 We’ve often spoken about peripheries in previous Plexus conferences, however, are we reaching them? And have they changed? 

🎙️ Raymond Brincat is a member of the Franciscan Fraternity of Jesus and Mary in the branch of the Franciscan Apostles. He’s been involved in various outreaches, meeting especially people at the periphery. 

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

Session 3: The 4 Pastoral Attitudes – A Church that Goes Out
📣 We’ve often spoken about peripheries in previous Plexus conferences, however, are we reaching them? And have they changed?

🎙️ Raymond Brincat is a member of the Franciscan Fraternity of Jesus and Mary in the branch of the Franciscan Apostles. He’s been involved in various outreaches, meeting especially people at the periphery.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

2 months ago
View on Instagram |
6/9
Session 3: The 4 Pastoral Attitudes - A Church that Accompanies
📣 Pope Francis speaks of “the art of accompaniment” as something which everyone in the Church needs to learn. Fr Bernard Falzon MSSP will explore what it means to accompany someone, especially in the context of youth ministry, 

🎙️ Fr Bernard’s main ministry is in the accompaniment of youths and seminarians in their journey of discernment and formation towards religious life and the priesthood.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

Session 3: The 4 Pastoral Attitudes – A Church that Accompanies
📣 Pope Francis speaks of “the art of accompaniment” as something which everyone in the Church needs to learn. Fr Bernard Falzon MSSP will explore what it means to accompany someone, especially in the context of youth ministry,

🎙️ Fr Bernard’s main ministry is in the accompaniment of youths and seminarians in their journey of discernment and formation towards religious life and the priesthood.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

2 months ago
View on Instagram |
7/9
Session 3: The 4 Pastoral Attitudes - A Church that Welcomes
 📣 Welcoming is not a matter of simply letting someone in, but rather allowing people to be who they are. Fr Antoine Farrugia SDB will be looking into the attitude of “welcome” and how it calls us to turning our gaze away from ourselves.

🎙️ Fr Antoine has been running the Salesian Youth Centre in Senglea for the past 7 years. He also serves on the Chaplaincy Team at MCAST and the Church’s Safeguarding Commission.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

Session 3: The 4 Pastoral Attitudes – A Church that Welcomes
📣 Welcoming is not a matter of simply letting someone in, but rather allowing people to be who they are. Fr Antoine Farrugia SDB will be looking into the attitude of “welcome” and how it calls us to turning our gaze away from ourselves.

🎙️ Fr Antoine has been running the Salesian Youth Centre in Senglea for the past 7 years. He also serves on the Chaplaincy Team at MCAST and the Church’s Safeguarding Commission.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

2 months ago
View on Instagram |
8/9
Session 3: The 4 Pastoral Attitudes: A Church that Listens 
📣 What does it mean to be a Church that listens? This session will go over what it takes for youth leaders to listen well - to the world, to the Word and to young people. 

🎙️ Louise Laferla is trained by Jesuits as a spiritual director and retreat giver. Her passion is seeking how to be an active contemplative in daily life. She is also a member of the MSSP lay community. 

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

Session 3: The 4 Pastoral Attitudes: A Church that Listens
📣 What does it mean to be a Church that listens? This session will go over what it takes for youth leaders to listen well – to the world, to the Word and to young people.

🎙️ Louise Laferla is trained by Jesuits as a spiritual director and retreat giver. Her passion is seeking how to be an active contemplative in daily life. She is also a member of the MSSP lay community.

Last few places left!
🌐 www.mcyn.org/plexus21
#plexus21 🌊

2 months ago
View on Instagram |
9/9