Reunion taż-ŻAK

Kont membru fiż-ŻAK fl-2010 jew qabel? Nhar is-Sibt 19 t’Ottubru, fis-6pm se niltaqgħu ŻAK House li tinsab 213, Triq Brared, Birkirkara, biex fis-6.30pm niċċelebraw quddiesa flimkien, u wara jkollna ħin […] Read More

SOS: 16-18 Retreat

This is an opportunity for those born between 2003 and 2001 to participate in a weekend retreat where they can explore more the spiritual aspect of themselves, each other and […] Read More

ZAK Birkirkara Bake Sale

Kif ghamilna is-sena l-ohra, dis-sena ser inkunu qed nergaw intellaw il-Bake Sale taghna fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Santa Liena. Ser ikun hemm affarijiet maghmulin miz-zghazagh stess bhal cupcakes, gingerbreadmen, u […] Read More

ZAK Birkirkara Open Day

Nixtiequ nistiednu lilkom kollha sabiex tinghaqdu maghna nhar il-Hadd 5 ta’ Novembru gewwa Cirkolo San Gwakkin, Birkirkara. Se nkunu qed nuru il-laqghat, attivitajiet u il-hajja tal-grupp ta’ 2001-2002 matul dawn […] Read More