Imħasseb

Riflessjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa

Jekk qatt ħassejt iż-żiffa friska qalb il-muntanji fin-Nofsinhar tal-Polonja, hemm mnejn iltqajt ma’ din l-immaġni mnaqqxa fuq il-bibien tipiċi tal-madwar. Wiċċ Kristu mħasseb, imserraħ fuq idu, f’mument sieket fil-ġrajja mqanqla tal-Passjoni. Mument ċkejken qabel dik l-istess id iltaqgħet mal-iskald aħrax t’għuda li xejn ma tixbah is-slaleb xkatlati bi truf imdiehba tal-vari madwarna.

Similaritajiet ta’ dan l-immaġni jinsabu wkoll il-Ġermanja u l-Litwanja, fost l-oħrajn.

Xi jħalli fik il-wiċċ imħasseb ta’ dak li s-soltu nħares lejh setgħan u sovran? Ngħid għalija, l-ewwel sentiment iqanqal fija togħma morra li taħsad il-mod ta’ kif kultant inħares lejn il-fidi. Naf li l-fidi mhijiex maġija li fiha nsib konfort immedjat, imma l-immaġni t’Alla mħasseb xorta tistona ma’ ħsibijieti. Nippreferih miexi fuq il-baħar, ifejjaq l-impossibbli u jsikket il-maltemp. Nippreferih mhux imħasseb. Jekk xejn, il-muskulatura erojka mirquma tal-iskultura tal-Ħassieb ta’ Rodin, hi ferm iktar attraenti.


Hu maħsub li din l-immaġni, qabel il-figura ta’ Kristu, kienet tirrappreżenta ‘l Ġob: raġel “perfett u tajjeb” (Ġob 1:1), tal-familja, ta’ fidi, u b’sitwazzjoni finanzjarja komda. Nistħajjel li bħali, xewqtek tħabbrek għal dan l-għajxien. Iżda żgur li ma tħabbrekx għall-kumplament tan-narrattiva kkaratterizzata minn: fallimenti f’ħidmietu, imwiet ta’ familjari, mard, solitudni, u dwejjaq. F’sommarju ta’ ftit kliem, f’Ġob nilmħu diżappunt. Għalkemm xewqti ma tħabbrekx għal din l-iżvolta, nagħraf li, xi ftit jew wisq, doqt ftit mill-imrar ta’ Ġob f’ħajti. Bħalu staqsejt “għaliex?” u ddiżappuntajt ruħi f’Alla li fih tant ittamajt u qdejt. Tħassibt. Kont nixtieq verżjoni ta’ ħajja aħjar jew imqar rimedji iktar effiċjenti. Kont nippreferi immaġni t’alla inqas fraġli. Imma ma setax kelli immaġni t’imħabba aħjar minn dak t’Alla ħosbien! Vulnerabbli fil-ġisem. Vulnerabbli fil-ħsieb. Bħali. Miegħi.


Bħalma l-maltemp jikxef l-abiltajiet tal-baħri, Alla ma jiddistikkax ruħu mill-immaġni tiegħu ħosbien, u b’hekk jikxef imħabbtu. Ma kienx ikun veru bniedem li kieku qatt ma ġarrab il-ġlidiet tal-moħħ li magħhom aħna nissieltu ta’ kuljum. Is-saħħa mentali mhuwiex suġġett aljen għal Kristu, għax bħali u bħalek issielet miegħu sa għereq l-għaraq tad-demm. Għall-kuntrarju tiegħi, ma jagħżilx li jaħrab mal-ewwel buffuri ta’ sofferenza.


Fit-tħassib uman, mexa pass eqreb biex jifhem dak li, ħaddieħor jew saħansitra inti stess, ma tistax tifhem fik innifsek. Fit-tħassib tiegħu seta’ jilmaħ u jifhem it-tħassib tiegħek. U għax int ukoll parti minn din-narrattiva, fit-tħassib jagħraf opportunità ta’ mħabba. Imħabba li mhux dejjem hemm raġuni valida għaliha, jew li mhux dejjem tkun reċiprokata. Għax dejjem hemm mnejn l-iben il-ħali jiddawwar biex jiġi. Jekk jiġi! L-istennija ta’ Kristu mnaqqxa f’wiċċ ħosbien imserrħa f’idejh, ma tistrihx qabel tarak mill-ġdid.


Ħnientu, friska iktar miż-żiffa tal-muntanji, titħasseb għalik.


(0) comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest
 • Toolkit for Youth Ministry

  Starting in October 2023, the University of Malta invites all those eager[..]

 • Imħasseb

  Riflessjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa Jekk qatt ħassejt iż-żiffa friska qalb il-muntanji fin-Nofsinhar tal-Polonja,[..]

 • ERBGĦIN

  ‘ERBGĦIN’ is a Lenten reflective resource produced by MCYN in collaboration with[..]

 • RISE: WYD Year ’23

  Whilst World Youth Day (WYD) is a worldwide encounter with the Pope[..]

 • This Christmas, Make Room

  I can only imagine the attentiveness of parents just before the woman[..]

Instagram
We are thrilled to announce that the camping application for @encountermalta is officially OPEN! 🏕⛺

📅 November 24th - 26th, 2023

Register NOW 👇
https://mcyn.org/encounter/camping-application

Spaces are limited, so don't wait too long to secure your spot under the stars. Share the news, and let's make Encounter 2023 an event to remember! 🙏✨

#Encounter2023 #CatholicYouthFestival #RegisterNow
We are thrilled to announce that the camping application for @encountermalta is officially OPEN! 🏕⛺ 📅 November 24th - 26th, 2023 Register NOW 👇 https://mcyn.org/encounter/camping-application Spaces are limited, so don't wait too long to secure your spot under the stars. Share the news, and let's make Encounter 2023 an event to remember! 🙏✨ #Encounter2023 #CatholicYouthFestival #RegisterNow
1 month ago
View on Instagram |
1/9
📚 Ġirja ma' Salm 23 📚

We are grateful to announce that starting last Saturday, we've begun distributing the first copies of 'Ġirja ma' Salm 23' – a resource booklet designed for youth leaders. This resource contains five engaging sessions tailored for adolescents, all centered around the inspiring Psalm 23. We have both Maltese 🇲🇹 and English 🇬🇧 versions available!

In the coming days, every parish will receive a copy, but that's not all! If you belong to a group that's eager to get your hands on a copy, we've got you covered. Simply send us an email at youths@maltadiocese.org, and we'll make sure you receive your copy.

The first copy is FREE! 🎉 And if you'd like an additional copy, it's yours for just 5 Euro.

Thank you for your ongoing support and dedication to nurturing the faith of our youth 🙏
📚 Ġirja ma' Salm 23 📚

We are grateful to announce that starting last Saturday, we've begun distributing the first copies of 'Ġirja ma' Salm 23' – a resource booklet designed for youth leaders. This resource contains five engaging sessions tailored for adolescents, all centered around the inspiring Psalm 23. We have both Maltese 🇲🇹 and English 🇬🇧 versions available!

In the coming days, every parish will receive a copy, but that's not all! If you belong to a group that's eager to get your hands on a copy, we've got you covered. Simply send us an email at youths@maltadiocese.org, and we'll make sure you receive your copy.

The first copy is FREE! 🎉 And if you'd like an additional copy, it's yours for just 5 Euro.

Thank you for your ongoing support and dedication to nurturing the faith of our youth 🙏
📚 Ġirja ma' Salm 23 📚 We are grateful to announce that starting last Saturday, we've begun distributing the first copies of 'Ġirja ma' Salm 23' – a resource booklet designed for youth leaders. This resource contains five engaging sessions tailored for adolescents, all centered around the inspiring Psalm 23. We have both Maltese 🇲🇹 and English 🇬🇧 versions available! In the coming days, every parish will receive a copy, but that's not all! If you belong to a group that's eager to get your hands on a copy, we've got you covered. Simply send us an email at youths@maltadiocese.org, and we'll make sure you receive your copy. The first copy is FREE! 🎉 And if you'd like an additional copy, it's yours for just 5 Euro. Thank you for your ongoing support and dedication to nurturing the faith of our youth 🙏
2 months ago
View on Instagram |
2/9
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
📸🌟 Reliving Last Saturday's Conference Highlights! 🌟📸 We want to express our gratitude to the speakers, @trident_park and all attendees for making this event so enriching. 🙏💫 Let's keep our networks strong as we continue to serve in love within our respective groups and communities.
2 months ago
View on Instagram |
3/9
On World Mental Health Day 💪 we would like to share with you some self-care tips 🌱 to better your wellbeing as inspired by Scripture 📖
On World Mental Health Day 💪 we would like to share with you some self-care tips 🌱 to better your wellbeing as inspired by Scripture 📖
2 months ago
View on Instagram |
4/9
🌟 Exciting News! 🌟

Introducing Encounter 2023: THE CALL TO HOPE 💫

THE CALL TO HOPE invites you to embrace the power of hope and unity as we come together to celebrate our shared beliefs.

Follow @encountermalta and stay tuned for more exciting updates. 

Register here: www.mcyn.org/encounter 

#Encounter2023 #TheCallToHope #FaithFellowshipFun #WorldYouthDay
🌟 Exciting News! 🌟 Introducing Encounter 2023: THE CALL TO HOPE 💫 THE CALL TO HOPE invites you to embrace the power of hope and unity as we come together to celebrate our shared beliefs. Follow @encountermalta and stay tuned for more exciting updates. Register here: www.mcyn.org/encounter #Encounter2023 #TheCallToHope #FaithFellowshipFun #WorldYouthDay
2 months ago
View on Instagram |
5/9
🌟 Save the Dates: @encountermalta 2023 - Nov 24-26 🌟

Get ready for an unforgettable weekend of faith, fellowship, and fun! Join us at the Malta Aviation Museum, Ta’ Qali, from November 24th to 26th, 2023, for the official closing of World Youth Day year.

🙌 What's in Store:
✝️ Spiritual Workshops
🤝 Fellowship
🎉 Entertainment
🎲 Games and More

🎟️ Visit our website (link in bio) for more info and registration details. 

Let's make Encounter 2023 unforgettable! 🌐💫

#Encounter2023 #FaithFellowshipFun #WorldYouthDay
🌟 Save the Dates: @encountermalta 2023 - Nov 24-26 🌟 Get ready for an unforgettable weekend of faith, fellowship, and fun! Join us at the Malta Aviation Museum, Ta’ Qali, from November 24th to 26th, 2023, for the official closing of World Youth Day year. 🙌 What's in Store: ✝️ Spiritual Workshops 🤝 Fellowship 🎉 Entertainment 🎲 Games and More 🎟️ Visit our website (link in bio) for more info and registration details. Let's make Encounter 2023 unforgettable! 🌐💫 #Encounter2023 #FaithFellowshipFun #WorldYouthDay
2 months ago
View on Instagram |
6/9
We are grateful to share with you 'Ġirja ma' Salm 23', a resource booklet which we have been working on throughout these past months 📚 Inside, you'll find everything you need to lead 5 engaging youth group sessions centred around Psalm 23. 🌟

We are happy to distribute the first copies during Plexus next Saturday 😁
We are grateful to share with you 'Ġirja ma' Salm 23', a resource booklet which we have been working on throughout these past months 📚 Inside, you'll find everything you need to lead 5 engaging youth group sessions centred around Psalm 23. 🌟 We are happy to distribute the first copies during Plexus next Saturday 😁
2 months ago
View on Instagram |
7/9
Plexus is just around the corner! 🤯

Here are a few important reminders:

🗓️ Date: Saturday, 7th October
🕣 Time: 8:30am sharp
🏢 Venue: @trident_park
🚗 Parking: Free parking available

As we prepare to gather, we encourage you to:

1️⃣ Familiarise yourself with the program and session details to make the most of your day.

2️⃣ Bring Your Enthusiasm: We anticipate engaging discussions, valuable insights, and networking opportunities to be inspired from one another.

3️⃣ Keep the event in prayer so that we will all make space to seek the Lord whilst reading and embracing the signs of our times. 

We would like to express our heartfelt appreciation for your participation and support 🙏
Plexus is just around the corner! 🤯 Here are a few important reminders: 🗓️ Date: Saturday, 7th October 🕣 Time: 8:30am sharp 🏢 Venue: @trident_park 🚗 Parking: Free parking available As we prepare to gather, we encourage you to: 1️⃣ Familiarise yourself with the program and session details to make the most of your day. 2️⃣ Bring Your Enthusiasm: We anticipate engaging discussions, valuable insights, and networking opportunities to be inspired from one another. 3️⃣ Keep the event in prayer so that we will all make space to seek the Lord whilst reading and embracing the signs of our times. We would like to express our heartfelt appreciation for your participation and support 🙏
2 months ago
View on Instagram |
8/9
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 is just one week away 🤯

We look forward to seeing you ☺️
𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 is just one week away 🤯 We look forward to seeing you ☺️
2 months ago
View on Instagram |
9/9