Imħasseb

Riflessjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa

Jekk qatt ħassejt iż-żiffa friska qalb il-muntanji fin-Nofsinhar tal-Polonja, hemm mnejn iltqajt ma’ din l-immaġni mnaqqxa fuq il-bibien tipiċi tal-madwar. Wiċċ Kristu mħasseb, imserraħ fuq idu, f’mument sieket fil-ġrajja mqanqla tal-Passjoni. Mument ċkejken qabel dik l-istess id iltaqgħet mal-iskald aħrax t’għuda li xejn ma tixbah is-slaleb xkatlati bi truf imdiehba tal-vari madwarna.

Similaritajiet ta’ dan l-immaġni jinsabu wkoll il-Ġermanja u l-Litwanja, fost l-oħrajn.

Xi jħalli fik il-wiċċ imħasseb ta’ dak li s-soltu nħares lejh setgħan u sovran? Ngħid għalija, l-ewwel sentiment iqanqal fija togħma morra li taħsad il-mod ta’ kif kultant inħares lejn il-fidi. Naf li l-fidi mhijiex maġija li fiha nsib konfort immedjat, imma l-immaġni t’Alla mħasseb xorta tistona ma’ ħsibijieti. Nippreferih miexi fuq il-baħar, ifejjaq l-impossibbli u jsikket il-maltemp. Nippreferih mhux imħasseb. Jekk xejn, il-muskulatura erojka mirquma tal-iskultura tal-Ħassieb ta’ Rodin, hi ferm iktar attraenti.


Hu maħsub li din l-immaġni, qabel il-figura ta’ Kristu, kienet tirrappreżenta ‘l Ġob: raġel “perfett u tajjeb” (Ġob 1:1), tal-familja, ta’ fidi, u b’sitwazzjoni finanzjarja komda. Nistħajjel li bħali, xewqtek tħabbrek għal dan l-għajxien. Iżda żgur li ma tħabbrekx għall-kumplament tan-narrattiva kkaratterizzata minn: fallimenti f’ħidmietu, imwiet ta’ familjari, mard, solitudni, u dwejjaq. F’sommarju ta’ ftit kliem, f’Ġob nilmħu diżappunt. Għalkemm xewqti ma tħabbrekx għal din l-iżvolta, nagħraf li, xi ftit jew wisq, doqt ftit mill-imrar ta’ Ġob f’ħajti. Bħalu staqsejt “għaliex?” u ddiżappuntajt ruħi f’Alla li fih tant ittamajt u qdejt. Tħassibt. Kont nixtieq verżjoni ta’ ħajja aħjar jew imqar rimedji iktar effiċjenti. Kont nippreferi immaġni t’alla inqas fraġli. Imma ma setax kelli immaġni t’imħabba aħjar minn dak t’Alla ħosbien! Vulnerabbli fil-ġisem. Vulnerabbli fil-ħsieb. Bħali. Miegħi.


Bħalma l-maltemp jikxef l-abiltajiet tal-baħri, Alla ma jiddistikkax ruħu mill-immaġni tiegħu ħosbien, u b’hekk jikxef imħabbtu. Ma kienx ikun veru bniedem li kieku qatt ma ġarrab il-ġlidiet tal-moħħ li magħhom aħna nissieltu ta’ kuljum. Is-saħħa mentali mhuwiex suġġett aljen għal Kristu, għax bħali u bħalek issielet miegħu sa għereq l-għaraq tad-demm. Għall-kuntrarju tiegħi, ma jagħżilx li jaħrab mal-ewwel buffuri ta’ sofferenza.


Fit-tħassib uman, mexa pass eqreb biex jifhem dak li, ħaddieħor jew saħansitra inti stess, ma tistax tifhem fik innifsek. Fit-tħassib tiegħu seta’ jilmaħ u jifhem it-tħassib tiegħek. U għax int ukoll parti minn din-narrattiva, fit-tħassib jagħraf opportunità ta’ mħabba. Imħabba li mhux dejjem hemm raġuni valida għaliha, jew li mhux dejjem tkun reċiprokata. Għax dejjem hemm mnejn l-iben il-ħali jiddawwar biex jiġi. Jekk jiġi! L-istennija ta’ Kristu mnaqqxa f’wiċċ ħosbien imserrħa f’idejh, ma tistrihx qabel tarak mill-ġdid.


Ħnientu, friska iktar miż-żiffa tal-muntanji, titħasseb għalik.


(0) comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest
 • Toolkit for Youth Ministry

  Starting in October 2023, the University of Malta invites all those eager[..]

 • Imħasseb

  Riflessjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa Jekk qatt ħassejt iż-żiffa friska qalb il-muntanji fin-Nofsinhar tal-Polonja,[..]

 • ERBGĦIN

  ‘ERBGĦIN’ is a Lenten reflective resource produced by MCYN in collaboration with[..]

 • RISE: WYD Year ’23

  Whilst World Youth Day (WYD) is a worldwide encounter with the Pope[..]

 • This Christmas, Make Room

  I can only imagine the attentiveness of parents just before the woman[..]

Instagram
Our third guest for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 is none other than Fr Giovann Tabone MSSP 🙌
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
Our third guest for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 is none other than Fr Giovann Tabone MSSP 🙌
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
Our third guest for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 is none other than Fr Giovann Tabone MSSP 🙌 Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
2 days ago
View on Instagram |
1/9
‼ Our second guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
‼ Our second guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
‼ Our second guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
4 days ago
View on Instagram |
2/9
📣 Introducing our first guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
📣 Introducing our first guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞
Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
📣 Introducing our first guest speaker for 𝐏𝐥𝐞𝐱𝐮𝐬 𝟐𝟑: 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐩𝐞 Register now 👉 https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/
6 days ago
View on Instagram |
3/9
Get ready to experience the ultimate adrenaline rush. Join MCYN on a journey to Trident Park. Hold on tight as we ride through the city, feeling the energy building up to PLEXUS - our annual youth leaders conference! So go register, then grab your crew, and meet us at Trident Park on October 7th 😁
.
.
#Plexus2023 #RediscoveringHope #TridentPark #TheBrewhouse #youthleaders #youthministry #vlog
Get ready to experience the ultimate adrenaline rush. Join MCYN on a journey to Trident Park. Hold on tight as we ride through the city, feeling the energy building up to PLEXUS - our annual youth leaders conference! So go register, then grab your crew, and meet us at Trident Park on October 7th 😁 . . #Plexus2023 #RediscoveringHope #TridentPark #TheBrewhouse #youthleaders #youthministry #vlog
1 week ago
View on Instagram |
4/9
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌

Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗

Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
Flashback to last year's Plexus! Can't believe it's been a year already, but the excitement is building once again 🙌 Registration for Plexus 2023 is now OPEN❗ Don't miss out on the connections and growth this event has to offer. Secure your spot now!
1 week ago
View on Instagram |
5/9
📣 Calling all Youth Leaders!

🚀 Get Ready to Rediscover Hope at Plexus 2023! 🚀 

📅 Date: October 7th
🏪 Venue: Trident Park

We won't spill ALL the beans here. Stay tuned for more exciting updates and speaker announcements on our social media platforms. 

This is not just an event; it's a movement! See you there! 

REGISTER HERE: https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/

#Plexus2023 #RediscoveringHope
📣 Calling all Youth Leaders! 🚀 Get Ready to Rediscover Hope at Plexus 2023! 🚀 📅 Date: October 7th 🏪 Venue: Trident Park We won't spill ALL the beans here. Stay tuned for more exciting updates and speaker announcements on our social media platforms. This is not just an event; it's a movement! See you there! REGISTER HERE: https://mcyn.org/plexus23-rediscovering-hope/ #Plexus2023 #RediscoveringHope
3 weeks ago
View on Instagram |
6/9
An #invitation to all those eager to broaden their #horizons in #youthministries to join an exciting standalone study-unit offered at the University of Malta 😁

https://mcyn.org/articles/uomtoolkit/
An #invitation to all those eager to broaden their #horizons in #youthministries to join an exciting standalone study-unit offered at the University of Malta 😁 https://mcyn.org/articles/uomtoolkit/
1 month ago
View on Instagram |
7/9
U llum tiġi fi tmiema l-ewwel skeda tal-programm BTW fuq 103 Malta's Heart 😃 Nixtiequ nirringrazzjaw lil Gabriel Lia, Aġenzija Żgħażagħ u lill-għexieren ta' mistiedna minn diversi gruppi taż-żgħażagħ u parroċċi li pparteċipaw fid-diskussjonijiet. Grazzi tmur ukoll lit-tekniċi u l-ħaddiema ta' 103. Infakkrukom li l-aħħar programm jixxandar illejla fis-6pm!
U llum tiġi fi tmiema l-ewwel skeda tal-programm BTW fuq 103 Malta's Heart 😃 Nixtiequ nirringrazzjaw lil Gabriel Lia, Aġenzija Żgħażagħ u lill-għexieren ta' mistiedna minn diversi gruppi taż-żgħażagħ u parroċċi li pparteċipaw fid-diskussjonijiet. Grazzi tmur ukoll lit-tekniċi u l-ħaddiema ta' 103. Infakkrukom li l-aħħar programm jixxandar illejla fis-6pm!
U llum tiġi fi tmiema l-ewwel skeda tal-programm BTW fuq 103 Malta's Heart 😃 Nixtiequ nirringrazzjaw lil Gabriel Lia, Aġenzija Żgħażagħ u lill-għexieren ta' mistiedna minn diversi gruppi taż-żgħażagħ u parroċċi li pparteċipaw fid-diskussjonijiet. Grazzi tmur ukoll lit-tekniċi u l-ħaddiema ta' 103. Infakkrukom li l-aħħar programm jixxandar illejla fis-6pm!
3 months ago
View on Instagram |
8/9
Spunt spiritwali ċkejken fost taħdita interessanti dwar l-Inteliġenza Artifiċjali (AI) fuq @103btw 

Inħeġġukom issegwu d-diskussjoni kollha mxandra fuq @103maltasheart b'kollaborazzjoni m' @agenzija.zghazagh fuq https://fb.watch/ljZ9Yp8P61/
Spunt spiritwali ċkejken fost taħdita interessanti dwar l-Inteliġenza Artifiċjali (AI) fuq @103btw Inħeġġukom issegwu d-diskussjoni kollha mxandra fuq @103maltasheart b'kollaborazzjoni m' @agenzija.zghazagh fuq https://fb.watch/ljZ9Yp8P61/
3 months ago
View on Instagram |
9/9