MSSP Oratory Youth

Ages: 18+ 
 
Meetings

Days: Thursday, Saturday

Frequency: Weekly

 

Contact Details

Name: Fr Alex Zammit

Email: [email protected]

Phone: 21441917

Description
Il-komunita’ tal-Oratorju MSSP f’Birkirkara huwa magħmul minn komunitajiet diversi fosthom komunitajiet ta’ żgħażagħ li jiltaqgħu biex flimkien ikomplu jikbru fl-esperjenza tal-fidi tagħhom. Barra l-ispazju għat-talb permezz tal-liturġija, katekeżi, korsijiet u attivitajiet oħra, iż-żgħażagħ huma mħeġġa mhux biss jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom li jkomplu jkabbruhom fl-għarfien tagħhom infushom u fil-bini tal-komunjoni bejniethom, iżda wkoll li joħorġu lilhinn mill-ambjent li jiltaqgħu fih u jaqsmu dak li qed jirċievu ma’ ħaddieħor.