FaithAlive

Ages: 20+ 
 
Meetings

Days: Tuesday

Frequency: Weekly

Schedule:

8pm

 

 
Online

Facebook: https://www.facebook.com/FaithAliveMalta  

 

Description

L-ghanijiet tal-grupp huwa li ahna bhala zghazagh insiru nafu aktar lill xulxin bhala hbieb u barra minn hekk insiru nafu lil Gesu’ b’mod pesonali permezz tal-laqghat u l-attivitajiet li norganizzaw. Kull gimgha niltaqghu u nitolbu flimkien, kif ukoll niddiskutu diversi temi socjali.