Ża.Fra.

Ages: 12–27 
 
Meetings

Days: Friday

Frequency: Weekly

Schedule:

Friday 7:00pm

 

Description

Iz-ZaFra, li qieghed ghal Zghazagh Frangiskani, joffri possibilita ghalik li tixtieq taghmel mixja Kristjana b’differenza. Il-grupp tagħna huwa kompost minn ġuvintur u tfajliet u l-iskop li għalih niltaqgħu hu li nikbru flimkien fi Kristu. Il-programm tagħna huwa wieħed sempliċi. Niltaqgħu darba fil-ġimgħa u l-laqgħat huma strutturati b’dan il-mod: Laqgħat b’Tema Spiritwali, Diskussjonijiet fuq temi attwali, Attivitajiet fil-grupp u miftuha wkoll għall Pubbliku.