TAB

Ages: 13–16 
 
Meetings

Days: Monday, Thursday

Frequency: Weekly

Schedule:

5:30pm - 6:30pm

 

Contact Details

Name: Elizabeth Tagliaferro

Email: [email protected]

Phone: 79537969

Description

Grupp ta’ Zghazagh li ghamlu l-Grizma u jixtiequ jibqghu jircievu l-formazzjoni taghhom, jiltaqghu u jiehu gost flimkien. L-ghan tal-grupp huwa li jiddiskutu u jikkrejaw attivitajiet flimkien, ghal-xulxin u ghal komunita.