Teenage Active Group – TAG

Ages: 16–18 
 
Meetings

Days: Wednesday

Frequency: Weekly

Schedule:

7:00pm - 8:30pm

 

Contact Details

Name: Louisa Grech

Email: [email protected]

Phone: 77636819

Description

““Waħidna nagħmlu ftit iżda flimkien nistgħu nagħmlu ħafna”, din hi frażi li tispikka fit-TAG Marsaskala, għaliex aħna nagħtu importanza kbira lit-teamwork. It-TAG Marsaskala hu grupp ta’ żgħażagħ fejn fih niddiskutu diversi affarijiet u nieħdu sehem f’diversi attivitajiet dejjem biex jgħinnu fl-izvillup ħolistiku  taż – żagħżugħ/a.Iż-żgħażagħ ta’ TAG Marsaskala jagħtu importanza kbira lill-knisja, fil-fatt aħna animajna diversi quddies fosthom il-quddiesa tal-Milied ta’ nofs il-lejl. Għamilna filmati qosra fuq l-emozzjonijiet  varji li wieħed iħoss fil-Milied. B’hekk aħna mhux biss sirna aktar maqgħudin bħala ħbieb iżda saħħaħna l-fidi tagħna.TAG Marsascala hija magħrufa għax-xogħol li twettaq fil-kommunità. Meta ħadna sehem f’xogħol volontarju dejjem ħassejna sens ta’ sodisfazzjon fosthom; fl-istituti tat-tfal, dar Frate Jocoba, mal-anzjani u anke fil-Villa Apap Bologna u beħsiebna nkomplu nwettqu dan f’dan is-sajf.”