Oratorju Marija Immakulata, Mosta

Ages: 10–22 
 
Meetings

Days: Friday

Frequency: Weekly

Schedule:

6:30pm

 

Contact Details

Name: Annabella Gauci

Email: [email protected]

Description

Dan hu ta’ 45 tfajla li jattendu regolarjament matul is-sena kollha. Attivitajiet Regolari ghhaz-zghazagh tfajliet fl-Oratorju Marija Immakulata huma:

• Laqgha ta’ Formazzjoni kull nhar ta’ Gimgha fis-6:30pm

• Kor Shalom

• Taghlim u daqq tal-Kitarri

• Partecipazzjoni f’Bazaar u Fiera fl-Oratorju bhala “fund raising, darbtejnf’sena

• Weekend Retrea

t• Live-in f’Ghawdex fis-sajf

• Attivitajiet sportivi

• Hargiet sportivi

• Hargiet

• Treasure Hunt

• Talent Show